Dynasty tietopalvelu Haku RSS Jämsän kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://jamsa.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://jamsa.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 14.02.2019 klo 17:00 - 17:50 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
1   Työjärjestyksen hyväksyminen
2   Ympäristölautakunnan kokousajat ja menettelytavat vuonna 2019
3 Valvontatoimen toimintakertomus 2018
4   Valvontatoimen käyttötalouden toteutuma 1.1. - 31.12.2018
5 Ympäristölautakunnan esitykset organisaatiouudistuksen toteuttamiseksi
6   Lausunto Jämsän taajamaosayleiskaava 2030 ehdotukseen II
7   Lausuntopyyntö / Pohjansuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräysten muuttaminen / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
8   Viranhaltijoiden päätökset
9   Kirjelmät
10   Lausunto 1. kaupunginosan osan korttelin 14 asemakaavan muutosluonnokseen (Siltakatu - Lindemaninkatu)
11   Rakennustarkastajan viran (vakanssi 590004) täyttölupa

Osallistuja Tehtävä
Perälä Risto puheenjohtaja
Nieminen Kari varapuheenjohtaja
Korhonen Ritva jäsen
Puhakka Mimmi jäsen
Riekkovaara Niko jäsen
Sipilä Markku jäsen
Lahtinen Reima Aaltosen varajäsen
Peltola Eero Koskisen varajäsen
Patronen Ulla kh:n edustaja
Lahtinen Eveliina Nuor Jämpsän edustaja
Kivinen Teemu johtava rakennustarkastaja
Koski Piia ympäristöpäällikkö
Montonen Airi pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Tarkastettu pöytäkirja nähtävänä kaupungin verkkosivuilla www.jamsa.fi 19.2.2019 alkaen sekä valvontatoimessa, Koskentie 11, 19.2.2019 klo 12 - 15.