Dynasty tietopalvelu Haku RSS Jämsän kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://jamsa.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://jamsa.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 14.05.2020 klo 17:00 - 18:36 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
10   Työjärjestyksen hyväksyminen
11   Sähköisen kokousmenettelyn käyttöönotto
12   Valvontatoimen käyttötalousarvion toteutuminen 1.1. - 31.3.2020
13   Valvontatoimen lisätalousarvio 2020
14   Lausunnon antaminen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle / Metsä-Kivelän jätteenkäsittelyalueen ympäristöluvan tarkistaminen jätteenkäsittelyn BAT-päätelmien vuoksi, toiminnan muuttaminen sekä toiminnan aloittamislupa
15   Lausunnon antaminen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle / Jämsän kaupungin Metsä-Kivelän jätteenkäsittelyalueen vakuuden saattaminen ajan tasalle jätteenkäsittelykentän osalta
16   Ympäristönsuojelulain 120 §:n mukainen poikkeuksellinen tilanne / rakennuksen hävittäminen polttamalla
17   Ympäristöpäällikön ratkaisuvalta
18   Nestemäisten polttoaineiden jakeluaseman ilmoitus ympäristönsuojelun tietojärjestelmään / Jämsän Stoppi Oy / Kauhkialantie 108
19   Suunnitelma Jämsän kaupungissa sijaitsevien virtavesien tilan parantamiseksi, VIRTA-hanke (2018-2020) / Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry.
20 Maa-aineslupa / 437 (Yijälä), Himoskallio RN:o 1:160 / Jämsän Metalli ja Kuljetus Oy / MA-1-2020
21   Maalämpökaivo / kiinteistö 182-417-1-66
22   Viranhaltijoiden päätökset
23   Kirjelmät
24   Valvontatoimen täyttöluvat

Osallistuja Tehtävä
Perälä Risto puheenjohtaja
Nieminen Kari varapuheenjohtaja
Aaltonen Eija jäsen
Korhonen Ritva jäsen
Lahtinen Mikko jäsen
Puhakka Mimmi jäsen
Sipilä Markku jäsen
Peltola Eero Ojalan varajäsen
Rajala Sanna kh:n edustaja
Kivinen Teemu johtava rakennustarkastaja
Koski Piia ympäristöpäällikkö
Montonen Airi pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Tarkastettu pöytäkirja nähtävänä kaupungin verkkosivuilla www.jamsa.fi 19.5.2020 alkaen.